Groei in je vak met de Stedelijke Coaches VE!

OP DE PLANK

Hieronder een overzicht van onze eigen publicaties in de vorm van bijvoorbeeld praktische werkdocumenten en vakgerichte achtergrondinformatie.

 

Deze evalutieformulieren zijn ontstaan tijdens de pilot 'Kwaliteitsimpuls VVE 0-6 jaar'. In het formulier komt het laatste onderdeel vanuit de cyclus ‘opbrengstgericht werken’ aan bod: “evalueren en bijstellen”. Het doel: inzicht krijgen in eigen handelen. Door dit bij elk thema te doen, neemt het zelf-reflecterend vermogen toe en kan het professioneel handelen van de pedagogisch professional en het team worden versterkt.

 

Handleiding zelfreflectie interactievaardigheden

Interactievaardigheden zijn te onderscheiden in pedagogische en educatieve vaardigheden. In de documenten voor zelfreflectie zijn ze in zes vaardigheden uitgesplitst. De zelfreflectieformulieren bieden de mogelijkheid om stap voor stap de interactievaardigheden te onderzoeken en te professionaliseren. De formulieren worden door de pedagogisch professional zelf ingevuld. Optrekken met een pedagogisch coach zou (nog) meer zicht kunnen geven op wat er verder nodig is om het aanbod en de aanpak verder te ontwikkelen.

Zelfreflectieformulieren:

  1. Zelfreflectie interactievaardigheid 'Sensitieve responsiviteit'
  2. Zelfreflectie interactievaardigheid 'Respect voor autonomie'
  3. Zelfreflectie interactievaardigheid 'Structureren en grenzen stellen'
  4. Zelfreflectie interactievaardigheid 'Praten en uitleggen'
  5. Zelfreflectie interactievaardigheid 'Ontwikkelingsstimulering'
  6. Zelfreflectie interactievaardigheid 'Begeleiden van interacties'

 

 

 

Ga hier direct verder naar onze winkel: "De etalage"

Ga hier direct verder naar onze winkel: "In voorraad"

Privacyverklaring Ontmoet ons op: