Groei in je vak met de Stedelijke Coaches VE!

DE ETALAGE

Hieronder een paar van onze laatste inzichten, pareltjes, ontdekkingen of anderszins, die we graag extra onder de aandacht brengen.

 

  • Documentaire "Stel je voor". Een documentaire tot stand gekomen in het Lerend Netwerk Pedagogische coaches/Pedagogisch beleidsmedewerkers. De documentaire is gericht op bewustwording over de plek van andere culturen en
    thuistalen in de groepen. En wat het betekent voor kinderen en ouders om in een land te
    leven waar ze de taal niet (goed) kennen. Klik hier voor de bijbehorende gesprekskaarten en de volledige documentaire.

 

Binnen het programma ‘Taal in Almere – een stedelijke taalaanpak’ wordt gewerkt met ‘lerende netwerken’. "Een lerend netwerk is een groep mensen uit verschillende  organisaties – die vanuit een gemeenschappelijk belang of passie – hun ervaring en kennis deelt en ontwikkelt, met als doel een gezamenlijke ambitie op systematische wijze te realiseren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan iets ontwerpen, ontwikkelen of evalueren." Bezoek de website om op de hoogte te blijven van de voortgang.

 

Handreiking ontwikkeld in het kader van het promotieonderzoek Thuis in Taal van Martine van der Pluijm. Zeven stappen voor leraren (en pedagogisch proffesionals) om samen met álle ouders een taalrijke omgeving te bieden aan jonge kinderen.

 

Padlet van Femke Danse, onderwijsadviseur meertaligheid en onderzoeker en docent Taal aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij heeft een workshop Meertaligheid verzorgd voor de lerend netwerken leidinggevenden en pedagogisch coaches kinderopvang.  Alle informatie uit de bijeenkomst (en nog meer, waaronder een minimasterclass!) is hier te vinden.

 

 

 

Ga hier direct verder naar onze winkel: "Op de plank"

Ga hier direct verder naar onze winkel: "In voorraad"

Privacyverklaring Ontmoet ons op: