Bekijk deze e-mail in de browser
 
Nieuwsbrief Stedelijk Coaches VE
November 2022
 

December is dé feestmaand van het jaar. Schoentjes worden gezet en de kerstboom mooi opgetuigd. Tijdens het voorbereiden van deze nieuwsbrief beseften wij hoeveel verschillende culturele feesten er worden gevierd in Nederland. Er zijn kinderen die bijvoorbeeld Ramadan, Divali (lichtjesfeest) en het Chinese Nieuwjaar vieren. Feesten die een belangrijke rol spelen in het leven van de kinderen. Hoeveel aandacht geef jij op de groep aan hun beleving? Ben jij nieuwsgierig naar wat er gebeurd tijdens die speciale feesten en ben je daarover in gesprek met de kinderen?

 

Wij kwamen de link https://www.catharijneconvent.nl/feest-weet-wat-je-viert/ tegen. Welliswaar bedoeld voor de basisschoolleeftijd, maar een leuk initiatief om 'het waarom' achter een feest te ontdekken. 

 

In deze nieuwsbrief hebben we weer een paar interessante tips voor jou en kijken we vast vooruit naar onze workshops in 2023. Verder neemt onze collega Hieke jullie mee in de term "Samenwerken met ouders" in plaats van "Ouderbetrokkenheid". De betrokkenheid ligt tenslotte aan beide kanten van de samenwerking. 

 

Veel plezier tijdens het lezen en alvast een zeer prettige decembermaand toegewenst!

Feestelijke groeten van Anne-Mieke, Ellie, Hieke, Mariëtte, Thea en Simone

 

Poster; Welk feest vieren jullie binnenkort?

- Klik op de afbeelding om deze te vergroten -

 

 

 

 

 

 

 

In opdracht van de gemeente Almere heeft BMC Adviesbureau dit jaar (met een uitloop naar 2023), audits uitgevoerd op de gesubsidieerde voorscholen in Almere. Misschien heb jij al een audit gehad? De audits worden ingezet als 'Vliegwiel voor de stedelijke aanpak'. De bezochte locaties hebben een zelfevaluatie gedaan met de Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE als onderlegger. Met behulp van de uitkomsten worden vervolgens verbeterplannen opgesteld.

 

Hierin kunnen wij een rol spelen. De verbeterplannen zijn gericht op specifieke gebieden uit de Stedelijke Kwaliteitschaal VVE. Dat kan er voor elke organisatie anders uitzien. In 2023 zijn wij van plan om een workshopaanbod aan te bieden die aansluit bij de grootste gemene delers uit de verbeterplannen. De Ideeën die nu op de plank liggen zijn onder andere; spelbegeleiding, oudergesprekken, NT 2, meertaligheid, invullen van de peuterestafette. 

 

Begin 2023 maken wij onze definitieve keuzes, gebaseerd op de uitkomsten van de audits. Meer informatie ontvang je via de mail of houd onze website in de gaten!

www.coachesvvealmere.nl Heb je vragen? Mail naar coachesvve@deschoor.nl

Artikel door collega Stedelijk Coach VE, Hieke Kapsenberg.

 

‘Op onze locatie spreken we Nederlands’. 
Je hebt de bordjes, waarmee school en kinderopvang de kinderen en ouders vragen in het Nederlands met elkaar te communiceren, vast wel eens zien hangen. 
Maar wat als je een andere thuistaal spreekt en het Nederlands niet zo goed beheerst? Voel je je als kind of ouder dan wel welkom op de groep? En voel je je dan wel in staat om mee te doen met activiteiten? En laten we, als we de thuistaal buiten de opvang houden, niet een kans liggen in de belangrijke interactie tussen ouder en kind? 

 

Het onderwerp meertaligheid staat enorm in de belangstelling. Ook in Almere zijn allerlei ontwikkelingen gaande die de noodzaak aangeven om met elkaar te verkennen hoe in de praktijk om te gaan met kinderen en ouders die meerdere talen spreken, of het Nederlands (nog) niet machtig zijn. Meertaligheid en/of het Nederlands niet beheersen is niet hetzelfde als het hebben van een taalachterstand! De taalontwikkeling van een kind dat alleen Turks spreekt met de ouders bijvoorbeeld, kan prima ontwikkeld zijn.

 

“Meertaligheid is geen last, maar een verrijking”

Uit onderzoek blijkt dat meerdere talen elkaar versterken: meertaligheid is geen last, maar een verrijking. Hoewel het omgaan ermee in de contacten tussen PM’ers en kind en ouders best een uitdaging is. De taalontwikkeling van kinderen wordt veel beter gestimuleerd als ouders en kinderen met elkaar praten in de taal die zij het best beheersen, naast het Nederlands dat kinderen op de opvang en op school leren. 
Taal is relatie; “Spreek in de taal van je hart, zeggen we wel”. 


Door een vertrouwensrelatie met ouders op te bouwen en de thuistaal te waarderen, krijg je ook waardering terug. De thuistaal is dus een hulpmiddel om de taalontwikkeling van een kind te bevorderen in plaats van een belemmering. Het is dan wel van groot belang om die te respecteren:

“To reject a child’s language in the school is to reject the child” (Cummins; 2002)

 

“Maar hoe dan in de praktijk?”  Klik hier om het volledige artikel verder te lezen.

Tijdens het Almeers Taalsymposium, georganiseerd door Hogeschool Windesheim, op 23 november j.l. hebben de zes Lerend Netwerken van de Stedelijke Taalaanpak een presentatie gehouden. Door het houden van een pitch en met behulp van een poster is het brede werkveld van 0-23 jaar, tussentijds meegenomen in de opzet, ontwikkelingen en de huidige stand van zaken in de Lerend Netwerken. 


Het belangrijkst waren echter de gesprekken na deze presentaties met de deelnemers aan het Taalsymposium. Zoals gezegd door de trainers van de procesbegeleiders Martine Broekhuizen en Karin van Look van de Universiteit van Utrecht: ‘Dit is een uitgelezen kans om de expertise op te halen bij al de experts die hier rondlopen.’

 

De Lerend Netwerken mochten zich verheugen in een grote belangstelling. Er zijn levendige discussies gevoerd, veel ‘antwoorden’ op de vragen op de poster geplakt, verrassende en goede ideeën gedeeld, veel contacten gelegd. Kortom, dit Taalsymposium heeft de Stedelijke Taalaanpak een flinke duw in de rug gegeven en de ambitie van de LEA ‘het taalniveau van 0-23 jarigen is minimaal op landelijk niveau, daartoe is een breed Almeers aanbod van taalstimulering beschikbaar’, weer een stuk dichterbij gebracht. Om deze trein rijdende te houden is jullie enthousiasme, expertise en inbreng bij beide Lerend Netwerken van wezenlijk belang!

 

Presentatie; netwerk 

leidinggevenden 

           

Presentatie; netwerk pedagogisch beleidsmederwerkers/ coaches

 

 

 

 

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten

We horen regelmatig dat kinderen te laat worden aangemeld voor de basisschool. Dat kan verschillende redenen hebben. We stellen ons voor dat ouders het wellicht lastig vinden om een geschikte basisschool te vinden voor hun kind. Een andere mogelijke reden is dat ouders onvoldoende informatie hebben over de procedure rondom de inschrijving. Denk aan de leeftijd van het kind op het moment van aanmelding en de gevolgen die dit kan hebben op de zorgplicht. 

 

Vanuit Passend Onderwijs is er een folder ontworpen speciaal voor ouders: "3 1/2 jaar en dan?". Deze was ons nog niet bekend en misschien gebruik je deze al om ouders te informeren? Mocht je hem nog niet kennen, zie hieronder de link. Alle beetjes helpen! :)

 

Klik op de afbeelding voor de volledige folder

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe bibiotheek heeft een rijke "Menukaart" samengesteld voor de allerjongsten!
Vol met smakelijke biebactiviteiten en handige tips. Leuk om uit te delen aan ouders.

 

Klik op de afbeelding voor alle leestraktaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot, een nieuwe website en nieuwsbrief die onze aandacht hebben. 

 

Website: Alles over TOS

Alle informatie over een taalontwikkelingsstoornis (TOS) op één plek. Op deze website worden alle betrokkenen aangesproken. De sectie voor ouders is gereed. De informatie gericht op (oudere) kinderen en professionals volgt nog.

Lees hier meer.

 

Nieuwsbrief: Expertiscentrum Kinderopvang

Deze nieuwsbrief verdient extra promotie. Het Expertisecentrum slaagt erin om op interactieve wijze heel succesvol kennis te bundelen en aan te bieden. Nu dan ook met een eigen nieuwsbrief! Ben jij al aangemeld?

Open hier de nieuwbrief.

We delen graag praktische tips en zoveel mogelijk relevante informatie. Mocht er vanuit jullie behoefte zijn om een specifiek onderwerp te belichten in onze volgende nieuwsbrief. Wij staan open voor suggesties! Laat het ons weten: coachesvve@deschoor.nl

 

De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website: www.coachesvvealmere.nl

© De Schoor 2022
privacyreglement
Wie geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Copyright De Schoor 2021