Bekijk deze e-mail in de browser
 
Nieuwsbrief Stedelijk Coaches VE
Juni 2023
 

Nog een paar weken tot de zomervakantie. Wij wensen jullie veel plezier en succes met de laatste afrondingen!

 

Hartelijke groeten van het Stedelijk Coachteam VE; Anne-Mieke Tabak, Ellie van Gangelt, Hieke Kapsenberg, Mariette Maring, Thea Faber en Simone Krol.

 

 

 

Bijna alle gesubsidieerde voorscholen hebben inmiddels een zelfevaluatie gedaan met de Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE als onderlegger. Met behulp van de uitkomsten zijn verbeterplannen opgesteld. De verbeterplannen zijn gericht op specifieke gebieden uit de Stedelijke Kwaliteitschaal VVE. Dat kan er voor elke organisatie anders uitzien.  

 

Er zijn een paar dingen opgevallen:

  • De basiskwaliteit is bij alle locaties over het algemeen prima in orde. Er valt op andere vlakken nog wel wat winst te behalen.
  • Bijvoorbeeld in thema's als; Interacties bevorderen van kinderen met PM'ers en kinderen onderling en meer interactie met een rijke speelleeromgeving.

Vanuit ons team zullen we een trainingsaanbod creëren die aansluit bij bovenstaande thema's. De workshop "Doordenken met peuters", te vinden in deze nieuwsbrief, is daar een voorbeeld van. Overige thema's gaan we vanaf het najaar en in 2024 aanbieden.

 

Procesbegeleiders Anne-Mieke Tabak en Ellie van Gangelt nemen je mee in de stand van zaken tot nog toe. Waar is het gesprek over gegaan in de Lerend Netwerken en waar zijn ze nu mee bezig? Klik op de onderstaande afbeeldingen om hier meer over te lezen. 

 

Netwerk

Leidinggevenden

 

Netwerk

Pedagogisch Coaches VE -

Pedagogisch beleidsmedewerkers

                    

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

Voor in je agenda! 

Femke Danse is onderwijsadviseur meertaligheid en onderzoeker en docent Taal aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze coacht professionals in het onderwijs m.b.t. taal en het jonge kind. Dinsdag 21 maart 2023 gaf ze een geslaagde workshop tijdens een gezamenlijke themabijeenkomst voor alle leden (kern- en klankbordgroep) van de twee Lerend Netwerken vanuit de Voorschool. 

 

Op verzoek van de deelnemers aan de workshop, heeft zij een Padlet vol waardevolle bronnen over meertaligheid met ons gedeeld. Klik hier om direct naar de Padlet te gaan.

Ben je pedagogisch coach en wil je ook de educatieve kwaliteit van jullie 
VE aanbod een belangrijke impuls geven door de denk- en taalontwikkeling 
van peuters te stimuleren? Dat kan door hen uit te dagen tot SAMEN DOORDENKEN.

 

Workshop Doordenken met peuters

Voor pedagogisch coaches van de gesubsidieerde Almeerse Voorscholen

Een workshop van twee dagdelen. Direct inschrijven? Klik hier.

Dagdeel 1      
Maandag 25 september 2023

13:30 uur tot 16:00 uur

 

Dagdeel 2    
Maandag 30 oktober 2023 

13:30 uur tot 16:00 uur

De “Doe mee met Puk" activiteiten zijn ontwikkeld in coronatijd. Toen waren de activiteiten alleen voor kinderen en hun ouders thuis bedoeld. Na corona is het idee ontstaan om de activiteiten tegelijkertijd thuis én op de groep te gaan uitvoeren. Deze aanpak is inmiddels op meerdere VE locaties onderzocht.  

 

Na enige tijd bleek er een gunstig effect te zijn op de taalontwikkeling van de kinderen. Zo merkten pedagogisch medewerkers en ouders dat kinderen bepaalde woorden sneller begrepen. In de eigen basistaal én in het Nederlands. Ouders kregen er plezier in om leuke activiteiten met hun kind te doen. Zij werden op ideeën gebracht om vaker eenvoudige activiteiten te doen met hun kind en vaker in gesprek te gaan met hun kind. Ouders werden meer bewust van de rijke interactiemomenten die dan kunnen ontstaan. En van de rol die zij hierbij kunnen spelen om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.  

 

Vanuit deze positieve effecten en ervaringen heeft Mariëtte Maring, Stedelijk coach VE, "Doe mee met Puk" doorontwikkeld. Nu is er bijvoorbeeld de mogelijkheid is om dezelfde woorden en gespreksvragen van een activiteit, te delen met de ouders. Daarnaast worden er in de volgende versie twee nieuwe poppen geintroduceerd: Sam en Sola. Twee karakters waar kinderen zich in kunnen herkennen!

 

De nieuwe uitgave "Doe mee met...", is waarschijnlijk in het najaar helemaal gereed om te delen. We houden je op hoogte via deze nieuwsbrief.

 

Maak kennis met

Sam en Sola

 

 

We delen graag praktische tips en zoveel mogelijk relevante informatie. Mocht er vanuit jullie behoefte zijn om een specifiek onderwerp te belichten in onze volgende nieuwsbrief. Wij staan open voor suggesties! Laat het ons weten: coachesvve@deschoor.nl

 

De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website: www.coachesvvealmere.nl

© De Schoor 2023
privacyreglement
Wie geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Copyright De Schoor 2021